De constitutieborrel is een borrel die door het bestuur aan het begin van het bestuursjaar wordt georganiseerd om kennis te maken met besturen van bevriende verenigingen. Vaak worden hier besturen van andere knorren-roeiverenigingen en bevriende Utrechtse besturen voor uitgenodigd.

De borrel

Op een constitutieborrel is het altijd open bar, wat er in resulteert dat er flink gedronken wordt. Bij een constitutieborrel wordt het hele gebouw gestript om het voor andere besturen moeilijker te maken om objecten of personen te brassen. Felbegeerde items zijn onder andere het gastenboek, de pedelstaf, de penning van een bestuurslid of een bestuurslid of pedel zelf.

Om te voorkomen dat de boel wordt afgebroken wordt de hele vereniging gestript van waardevolle objecten. Ook worden er een aantal Zwaren aangesteld als zogenaamde ‘ordecommissie’ om bij escalatie van de borrel te kunnen ingrijpen.

De pedel

Besturen die het nieuwe bestuur komen feliciteren melden zich aan bij de Pedel en worden vervolgens omgeroepen. Dit gaat goede-gewoonte-getrouw met de tekst “Geachte besturen, geachte leden, het is mij een eer en een waar genoeg U aan te mogen kondigen, het XXste bestuur der …”. Na een kort onderonsje met het nieuwe bestuur wordt er gedronken en wordt het volgende bestuur aangekondigd. Ook het drinken met de Pedel (‘atje pedel’) behoort tot de vaste onderdelen van de constitutieborrel.